ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Νέος διαγωνισμός!
Μία τυχερή φίλη θα κερδίσει μετά από κλήρωση ένα ζευγάρι εντυπωσιακούς επίχρυσους κρίκους διαμέτρου 4.8cm και πάχους 0.5cm.

Μπες στην κλήρωση εδώ

#theodora_jewellery #diagonismos #giveaway #krikoi #kosmimata

 

1) Η εταιρεία Jt Theodora's Jewellery, με έδρα στον Πειραιά, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό.

2) Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3) Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να είστε άνω των 13. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 24/03/2019 στις 23:59 και στις 25/03/19 ανακοινώνεται το ονόμα της νικήτριας που κερδίζει ένα ζευγάρι εντυπωσιακούς επίχρυσους κρίκους διαμέτρου 4.8cm και πάχους 0.5cm.. (το οποίο φαίνεται στην φωτογραφία).

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Jt Theodora's Jewellery στο instagram και ο νικητής θα λάβει και ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει. Για να λάβει το δώρο του, το μόνο που χρειάζεται είναι να απαντήσετε στο mail που θα λάβετε, στέλνοντάς μας τη διεύθυνση αποστολής.

4) Στον παρόντα διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

5) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.

6) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.

7) Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση. Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή και 3 επιλαχόντες.

8) Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν στον email που έχουν δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών και θα κατοχυρώνεται το δώρο.

9) Σε περίπτωση που ο νικητής από τη στιγμή που ενημερωθεί, αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσο αφορά στην παραλαβή του μέχρι και 7 ημέρες τότε ακυρώνεται ο παρόντας διαγωνισμός.
Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται.

10) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους.

Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

11) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού