ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

σκουλαρικια swarovski

Δήλωσε συμμετοχή και κέρδισε ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια μπάλα Swarovski σε μία από τις 12 αποχρώσεις που θα βρεις στα εδώ

Για συμμετοχή στο Facebook πάτησε εδώ 

ΟΡΟΙ

1) Η εταιρεία Jt Theodora's Jewellery, με έδρα στον Πειραιά, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό.

2) Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3) Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να είστε άνω των 13. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στη 01/11/2020 στις 23:59 και στις 02/11/2020 ανακοινώνεται το ονόμα της νικήτριας/τουνικητή.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Theodora's Jewellery στο facebook και στο Instagram και ο νικητής θα λάβει και ειδοποίηση με μήνυμα στο λογαριασμό του. Για να λάβει το δώρο του, το μόνο που χρειάζεται είναι να απαντήσετε στο mail που θα λάβετε, στέλνοντάς μας τη διεύθυνση αποστολής.

4) Στον παρόντα διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

5) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.

6) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.

7) Οι νικητές των δώρων  θα αναδειχθούν με κλήρωση. Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή.

8) Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν στον email που έχουν δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών και θα κατοχυρώνεται το δώρο.

9) Σε περίπτωση που ο νικητής από τη στιγμή που ενημερωθεί, αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσο αφορά στην παραλαβή του μέχρι και 7 ημέρες τότε θα γίνει νέα κλήρωση για νέο νικητή.
Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται.

10) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους.

Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

11) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού